Video hướng dẫn chế độ kế toán cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ theo thông tư 133/2016/TT-BTC

Đăng bởi: Admin - Ngày đăng : 13/11/2019 - Lượt xem : 1860

Video hướng dẫn chế độ kế toán cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ theo thông tư 133/2016/TT-BTC

Thông tư 133/2016/TT-BTC thay thế chế độ kế toán SME theo QĐ 48/2006

Thông tư 133 được áp dụng từ ngày 01/01/2017 với 4 điểm mới căn bản:

- SME tự chủ chứng từ, hệ thống sổ sách

- Chỉ quy định quy tắc, chuẩn mực kế toán, BCTC

- Bỏ, sửa đổi, bổ sung một số tài khoản

- Doanh nghiệp tự lựa chọn đồng tiền hoạch toán ( Phải thông báo)

Nguồn: Sưu tầm Internet

Hãy kết nối với chúng tôi, để được giải đáp các thắc mắc


Bình Luận về Bài viết

Nội dung bình luận

Whoops, looks like something went wrong.

(1/1) ErrorException

file_put_contents(): Only 0 of 276 bytes written, possibly out of free disk space

in Filesystem.php line 122
at HandleExceptions->handleError(2, 'file_put_contents(): Only 0 of 276 bytes written, possibly out of free disk space', '/var/www/html/danketoan/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Filesystem/Filesystem.php', 122, array('path' => '/var/www/html/danketoan/storage/framework/sessions/SqbxtbqSQfmffecjJAiqt3KUuTTDBA8fgTSyz5c8', 'contents' => 'a:3:{s:6:"_token";s:40:"F79i4KIzAlGnSzEWU5lvq6RE9yzLXBTdzCIYgNTB";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:117:"https://danketoan.com.vn/video-huong-dan-che-do-ke-toan-cho-cac-doanh-nghiep-vua-va-nho-theo-thong-tu-133-2016-tt-btc";}s:6:"_flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', 'lock' => true))
at file_put_contents('/var/www/html/danketoan/storage/framework/sessions/SqbxtbqSQfmffecjJAiqt3KUuTTDBA8fgTSyz5c8', 'a:3:{s:6:"_token";s:40:"F79i4KIzAlGnSzEWU5lvq6RE9yzLXBTdzCIYgNTB";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:117:"https://danketoan.com.vn/video-huong-dan-che-do-ke-toan-cho-cac-doanh-nghiep-vua-va-nho-theo-thong-tu-133-2016-tt-btc";}s:6:"_flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', 2)in Filesystem.php line 122
at Filesystem->put('/var/www/html/danketoan/storage/framework/sessions/SqbxtbqSQfmffecjJAiqt3KUuTTDBA8fgTSyz5c8', 'a:3:{s:6:"_token";s:40:"F79i4KIzAlGnSzEWU5lvq6RE9yzLXBTdzCIYgNTB";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:117:"https://danketoan.com.vn/video-huong-dan-che-do-ke-toan-cho-cac-doanh-nghiep-vua-va-nho-theo-thong-tu-133-2016-tt-btc";}s:6:"_flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', true)in FileSessionHandler.php line 83
at FileSessionHandler->write('SqbxtbqSQfmffecjJAiqt3KUuTTDBA8fgTSyz5c8', 'a:3:{s:6:"_token";s:40:"F79i4KIzAlGnSzEWU5lvq6RE9yzLXBTdzCIYgNTB";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:117:"https://danketoan.com.vn/video-huong-dan-che-do-ke-toan-cho-cac-doanh-nghiep-vua-va-nho-theo-thong-tu-133-2016-tt-btc";}s:6:"_flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}')in Store.php line 128
at Store->save()in StartSession.php line 88
at StartSession->terminate(object(Request), object(Response))in Kernel.php line 218
at Kernel->terminateMiddleware(object(Request), object(Response))in Kernel.php line 189
at Kernel->terminate(object(Request), object(Response))in index.php line 57