Phát triển cá nhân

 • Mức lương hưu cao nhất và thấp nhất hiện nay?

 • Đăng bởi: Admin - Ngày đăng : 12/05/2020 - Lượt xem : 546

 • Theo đề xuất của Chính phủ, lương cơ sở năm 2020 có thể tăng đến 1,6 triệu đồng/tháng. Nếu thông qua, mức lương này sẽ áp dụng từ ngày 01/7/2020. Và kéo theo đó là hàng loạt các khoản trợ cấp, phụ cấp đều tăng theo, trong đó có lương ...

 • Hướng dẫn: Cách tính và thủ tục rút tiền BHXH 1 lần

 • Đăng bởi: Admin - Ngày đăng : 05/05/2020 - Lượt xem : 1143

 • Cơ sở pháp lý Luật bảo hiểm xã hội 2014 Nghị định 115/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật bảo hiểm xã ...

 • Hướng dẫn: Chức năng nhiệm vụ bộ phận quản lý nhân sự

 • Đăng bởi: Admin - Ngày đăng : 02/05/2020 - Lượt xem : 1338

 • Hướng dẫn: Chức năng nhiệm vụ bộ phận quản lý nhân sự Các chức năng chính của bộ phận quản lý nhân sự (HRM) bao gồm tuyển dụng, đào tạo, đánh giá hiệu quả, thúc đẩy nhân viên, truyền thông nội bộ, an toàn lao động, và nhiều hơn nữa.

 • Hướng dẫn: Phương pháp kiểm soát kết quả

 • Đăng bởi: Admin - Ngày đăng : 02/05/2020 - Lượt xem : 668

 • Hướng dẫn: Phương pháp kiểm soát kết quả Kiểm tra là một tiến trình đo lường kết quả thực hiện so sánh với những điều đã được hoạch định, đồng thời sửa chữa những sai lầm để đảm bảo việc đạt được mục tiêu theo như kế hoạch hoặc các quyết ...