Phát triển cá nhân

 • Sai lầm khi đọc báo cáo tài chính - Phần 1

 • Đăng bởi: Admin - Ngày đăng : 11/02/2020 - Lượt xem : 1122

 • Sai lầm khi đọc báo cáo tài chính - Phần 1 1. Chú trọng nhiều vào báo cáo kết quả kinh doanh 2. Chỉ quan tâm đến chỉ số tài chính 3. Bỏ qua thứ quan trọng nhất trên báo cáo tài chính

 • Tìm hiểu về khái niệm Báo cáo tài chính và kỳ kế toán

 • Đăng bởi: Admin - Ngày đăng : 06/02/2020 - Lượt xem : 869

 • Báo cáo tài chính (BCTC) được xem như là hệ thống các bảng biểu, mô tả thông tin về tình hình tài chính, kinh doanh và các luồng tiền của doanh nghiệp. Báo cáo tài chính những báo cáo tổng hợp nhất về tình hình tài sản, vốn chủ sở ...

 • Cơ sở lập báo cáo tài chính - Chuẩn mực kế toán

 • Đăng bởi: Admin - Ngày đăng : 06/02/2020 - Lượt xem : 1389

 • Việc lập và trình bày báo cáo tài chính phải tuân thủ các yêu cầu qui định tại Chuẩn mực kế toán số 21 – Trình bày báo cáo tài chính, có nghĩa là phải trình bày một cách trung thực và hợp lý, lựa chọn và áp dụng các ...

 • Hướng dẫn lập báo cáo tình hình tài chính theo thông tư 133

 • Đăng bởi: Admin - Ngày đăng : 05/02/2020 - Lượt xem : 671

 • Trong mẫu biểu báo cáo tài chính cho doanh nghiệp vừa và nhỏ được ban hành theo phụ lục 2 của thông tư 133/2016/TT-BTC có 2 mẫu báo cáo tình hình tào chính là 01a-DNN bà 01b-DNN Tùy theo đặc điểm hoạt động và yêu cầu quản lý của doanh nghiệp ...