Phát triển cá nhân

 • Chuần mực kế toán- Cơ sở lập báo cáo tài chính

 • Đăng bởi: Admin - Ngày đăng : 17/02/2020 - Lượt xem : 554

 • Chuần mực kế toán- Cơ sở lập báo cáo tài chính I. Cơ sở pháp lý 1. Luật kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015  - Bao gồm 6 chương và 74 điều  - Lưu ý các điều: + Điều 3: Giải thích từ ngữ + Điều 12: Kỳ kế toán + Điều 29: Báo cáo tài chính của đơn vị kế toán

 • Mục đích, các bước và nội dung kiểm tra Báo cáo tài chính

 • Đăng bởi: Admin - Ngày đăng : 17/02/2020 - Lượt xem : 1365

 • Mục đích, các bước và nội dung kiểm tra Báo cáo tài chính  1. Sự cần thiết và đối tượng kiểm tra Báo cáo tài chính - Kiểm tra BCTC là công việc bắt buộc trước khi phân tích BCTC - Báo cáo tài chính chỉ có ý nghĩa khi các thông tin phản ánh trên ...

 • Tìm hiều về chỉ số tài chính - Phần 3

 • Đăng bởi: Admin - Ngày đăng : 11/02/2020 - Lượt xem : 572

 • Tìm hiều về chỉ số tài chính - Phần 3 4. Ưu và nhược điểm của chỉ số tài chính + Ưu điểm: - Đánh giá hiệu quả và hiệu năng hoạt động kinh doanh của công ty - Các tỷ số về cơ cấu tài chính: Phản ánh mức dộ doanh nghiệp dùng nợ vay để sinh lời hay phản ánh mức độ ...

 • Tìm hiều về chỉ số tài chính - Phần 2

 • Đăng bởi: Admin - Ngày đăng : 11/02/2020 - Lượt xem : 1169

 • Tìm hiều về chỉ số tài chính - Phần 2 3. Các nhóm chỉ số tài chính - Có rất nhiều các chỉ số tài chính được xây dựng để phục vụ cho công tác tài chính, tùy thuộc vào mục đích, yêu cầu của cuộc phân tích để chọn chỉ số phù hợp - Hiện nay ...

 • Sai lầm khi đọc báo cáo tài chính - Phần 2

 • Đăng bởi: Admin - Ngày đăng : 11/02/2020 - Lượt xem : 1299

 • Sai lầm khi đọc báo cáo tài chính - Phần 2 4. Không chú ý đến đơn vị kiểm toán, và ý kiến của kiểm toán viên 5. Chỉ đọc báo cáo tài chính hợp nhất 6. Quá tập trung vào dòng tiền kinh doanh trên báo cáo LCTT 7. Bỏ qua thuyết minh chính sách kế toán công ...