Phát triển cá nhân

 • Quản lý tài chính dành cho doanh nghiệp

 • Đăng bởi: Admin - Ngày đăng : 28/02/2020 - Lượt xem : 1147

 • Quản lý tài chính dành cho doanh nghiệp Những vấn đề thường gặp: - Một hệ thồng lộn xộn nhưng giấy tờ, thất thoát và không thể hoạch toán - Mất cân bằng thanh toán do không kiểm soát được dòng tiền, sử dụng vẫn không hiệu quả - Luôn " đối phó" với ...

 • Hướng dẫn báo cáo hóa đơn trong doanh nghiệp

 • Đăng bởi: Admin - Ngày đăng : 27/02/2020 - Lượt xem : 599

 • Hướng dẫn thực hành lập các báo cáo hóa đơn, trực quan trên giao diện HTKK. Chỉ dẫn xử lý các trường hợp hỏng hủy hóa đơn. Phân tích chi tiết bản chất nghiệp vụ trong từng trường hợp.

 • Hướng dẫn đọc nhanh BCTC - Phần 2

 • Đăng bởi: Admin - Ngày đăng : 19/02/2020 - Lượt xem : 1054

 • Hướng dẫn đọc nhanh BCTC - Phần 2 Bước 7: Kiểm tra thành phần các tài sản Kiểm tra nhanh các chỉ số tài chính + Nhóm 1: Hệ số đòn cân nợ + Nhóm 2: Hệ số thanh toán + Nhóm 3: Hệ số hoạt động ( các vòng quay)

 • Hướng dẫn đọc nhanh BCTC - Phần 1

 • Đăng bởi: Admin - Ngày đăng : 17/02/2020 - Lượt xem : 973

 • Hướng dẫn đọc nhanh BCTC - Phần 1 Bước 1: Kiểm tra đơn vị kiểm toán - Nên chỉ xem báo cáo tài chính đã được kiểm tra bởi đơn vị kiểm toán uy tín Bước 2: Đọc tổng quan nguồn vốn - Một doanh nghiệp được gọi tốt khi quy mô nguồn vốn >= TS trung bình ngành