Phát triển cá nhân

 • Nhiệm vụ và các sai lầm của kế toán kho bạn cần biết

 • Đăng bởi: Admin - Ngày đăng : 03/03/2020 - Lượt xem : 1406

 • Nhiệm vụ và các sai lầm của kế toán kho bạn cần biết Khi được hỏi về nhiệm vụ kế toán kho thông thường mọi người sẽ liệt kê 1 list danh sách đầu mục công việc như thế với tôi không khác gì tung hỏa mù cả, với các bạn ...

 • 11 khoản chi phí kế toán cần lưu ý

 • Đăng bởi: Admin - Ngày đăng : 03/03/2020 - Lượt xem : 1053

 • Những kinh nghiệm quyết toán thuế với cơ quan thuế, trong quá trình quyết toán cần lưu ý những gì và cần làm gì khi có đoàn thanh thuế xuống kiểm tra? Sau đây, Dân kế toán sẽ chia sẻ cho bạn 11 lưu ý quan trọng cần làm sau khi ...

 • Nguyên lý kế toán - Kế toán hàng tồn kho

 • Đăng bởi: Admin - Ngày đăng : 03/03/2020 - Lượt xem : 1371

 • Kế toán hàng tồn kho. Thế nào là hàng tồn kho? Giá gốc hàng tồn kho là gì? Giá trị thuần có thể thực hiện được của hàng tồn kho Doanh nghiệp sản xuất thì sử dụng những tài khoản nào để theo dõi hàng tồn kho và doanh nghiệp thương mại ...

 • Nguyên lý kế toán - Phương pháp xuất kho tính giá

 • Đăng bởi: Admin - Ngày đăng : 28/02/2020 - Lượt xem : 729

 • Nguyên lý kế toán - Phương pháp xuất kho tính giá Những phương pháp xuất kho: - Phương pháp nhập trước xuất trước - Phương pháp nhập sau xuất trước - Phương pháp trung bình tháng - Phương pháp đích danh 

 • Kế toán tài sản cố định

 • Đăng bởi: Admin - Ngày đăng : 28/02/2020 - Lượt xem : 1231

 • Kế toán tài sản cố định Yếu tố cần lưu ý: - Nguyên tắc giá gốc - Điều kiện ghi nhận TSCĐ - Tài sản cố định hữu hình - tài sản cố định vô hình

 • Kế hoạch nguồn vốn, quản trị vốn kinh doanh

 • Đăng bởi: Admin - Ngày đăng : 28/02/2020 - Lượt xem : 832

 • Kế hoạch nguồn vốn, quản trị vốn kinh doanh Nội dung chính:  - Chiến lược nguồn vốn và quản trị vốn doanh nghiệp hiệu quả - Loại hình pháp lý và trình tự thủ tục góp vốn, huy động vốn - Thiết lập sơ đồ tổ chức vận hành và chức năng nhiệm vụ ...

 • Chiến lược nhân sự và hệ thống quản lý nhân sự

 • Đăng bởi: Admin - Ngày đăng : 28/02/2020 - Lượt xem : 393

 • Chiến lược nhân sự và hệ thống quản lý nhân sự Những điểm cần lưu ý: - Cân bằng chi phí nhân sự và số lượng và chất lượng nhân sự, thúc đẩy nhân viên + Xây dựng chiến lược nhân sự + Cụ thể hóa và soạn thảo tiêu chuẩn nhân sự