Phát triển cá nhân

  • Nguyên lý kế toán - Phương pháp ghi sổ kép

  • Đăng bởi: Admin - Ngày đăng : 05/03/2020 - Lượt xem : 1245

  • Nguyên lý kế toán - Phương pháp ghi sổ kép Ghi kép: - Phản ánh các nghiệp vụ theo quan hệ đối ứng vốn có - Ghi ít nhất 2 lần lên 2 tài khoản riêng biệt với cùng một lượng tiền