Quy định về thuế

  • Thuế nhà thầu ( FCT) là gì?

  • Đăng bởi: Admin - Ngày đăng : 16/04/2020 - Lượt xem : 1018

  • Thuế nhà thầu ( FCT) là loại thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài (không hoạt động theo luật Việt Nam) có phát sinh thu nhập từ cung ứng dịch vụ hoặc dịch vụ gắn với hàng hóa tại Việt Nam.

  • Cục thuế Hà Nội cập nhật chính sách thuế tháng 12/2019

  • Đăng bởi: Admin - Ngày đăng : 27/12/2019 - Lượt xem : 1356

  • A. CÁC VĂN BẢN MỚI 1. Nghị định 93/2019/NĐ-CP ngày 25/11/2019 về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện. 2. Nghị định số 80/2019/Đ-CP ngày 1/11/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 73/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016. 

  • Chi phí không được trừ khi tính thuế TNDN mới nhất

  • Đăng bởi: Admin - Ngày đăng : 11/11/2019 - Lượt xem : 961

  • Dân kế toán xin trân trọng chia sẻ tới bạn đọc Chi phí không được trừ khi tính thuế TNDN. Theo điều 6 Thông tư 78/2014/TT-BTC của Bộ tài chính thì quy định: Các khoản chi phí không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN cụ thể như sau: