Hướng dẫn: Xử lý hóa đơn không lên bảng kê

Đăng bởi: Admin - Ngày đăng : 02/06/2020 - Lượt xem : 4989

Hướng dẫn: Xử lý hóa đơn không lên bảng kê

Nội dung hướng dẫn:

Hướng dẫn Xử lý hóa đơn không lên bảng kê

Nguồn: Sưu tầm Internet

Hãy kết nối với chúng tôi, để được giải đáp các thắc mắc


Bình Luận về Bài viết

Nội dung bình luận

Hello World! https://racetrack.top/go/hezwgobsmq5dinbw?hs=28240fe2af16005f967a6aedc00b32c3& Ngày : 28/04/2023

ase30m

aabwvckd Ngày : 25/07/2022

1

aabwvckd Ngày : 25/07/2022

1

aabwvckd Ngày : 25/07/2022

1

aabwvckd Ngày : 25/07/2022

1

xkhnnltt Ngày : 25/07/2022

1

xkhnnltt Ngày : 25/07/2022

1

(select convert(int,CHAR(65))) Ngày : 25/07/2022

1

JyI= Ngày : 25/07/2022

1

6vswutbp');select pg_sleep(15); -- Ngày : 25/07/2022

1

2K55hESa'));select pg_sleep(15); -- Ngày : 25/07/2022

1

aabwvckd Ngày : 25/07/2022

1

aabwvckd Ngày : 25/07/2022

1

voHQU1G2'; waitfor delay '0:0:10' -- Ngày : 25/07/2022

1

vhLzr8BH'); waitfor delay '0:0:10' -- Ngày : 25/07/2022

1

LXoxrjAY')); waitfor delay '0:0:15' -- Ngày : 25/07/2022

1

@@eOfHl Ngày : 25/07/2022

1

UOZZQb7R';select pg_sleep(15); -- Ngày : 25/07/2022

1

if(now()=sysdate(),sleep(10),0)/*'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(10),0))OR'"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(10),0))OR"*/ Ngày : 25/07/2022

1

(select(0)from(select(sleep(10)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(10)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(10)))v)+"*/ Ngày : 25/07/2022

1

1 waitfor delay '0:0:10' -- Ngày : 25/07/2022

1

-1' OR 2+781-781-1=0+0+0+1 -- Ngày : 25/07/2022

1

xkhnnltt Ngày : 25/07/2022

1

-1' OR 2+430-430-1=0+0+0+1 or '66ewEWWU'=' Ngày : 25/07/2022

1

1'" Ngày : 25/07/2022

1

-1" OR 2+164-164-1=0+0+0+1 -- Ngày : 25/07/2022

1

\ Ngày : 25/07/2022

1

RFuvopJO Ngày : 25/07/2022

1

-1 OR 2+450-450-1=0+0+0+1 -- Ngày : 25/07/2022

1

-1 OR 2+212-212-1=0+0+0+1 Ngày : 25/07/2022

1

aabwvckd Ngày : 25/07/2022

1

aabwvckd Ngày : 25/07/2022

1

xkhnnltt Ngày : 25/07/2022

1

aabwvckd Ngày : 25/07/2022

1

aabwvckd Ngày : 25/07/2022

1

aabwvckd Ngày : 25/07/2022

1

aabwvckd Ngày : 25/07/2022

1

aabwvckd Ngày : 25/07/2022

1

aabwvckd Ngày : 25/07/2022

1

xkhnnltt Ngày : 25/07/2022

1

aabwvckd Ngày : 25/07/2022

1

xkhnnltt Ngày : 25/07/2022

1

aabwvckd Ngày : 25/07/2022

1

aabwvckd Ngày : 25/07/2022

1

aabwvckd Ngày : 25/07/2022

1

aabwvckd Ngày : 25/07/2022

1

aabwvckd Ngày : 25/07/2022

1

xkhnnltt Ngày : 25/07/2022

1

aabwvckd Ngày : 25/07/2022

1

aabwvckd Ngày : 25/07/2022

1

aabwvckd Ngày : 25/07/2022

1

aabwvckd Ngày : 25/07/2022

1

xkhnnltt Ngày : 25/07/2022

1

aabwvckd Ngày : 25/07/2022

1

xkhnnltt Ngày : 25/07/2022

1

aabwvckd Ngày : 25/07/2022

4wjLE3tU');select pg_sleep(15); --

aabwvckd Ngày : 25/07/2022

W3FJZm5V'));select pg_sleep(15); --

aabwvckd Ngày : 25/07/2022

-1));select pg_sleep(15); --

aabwvckd Ngày : 25/07/2022

2iDznmm0';select pg_sleep(15); --

aabwvckd Ngày : 25/07/2022

0gGjPTlM')); waitfor delay '0:0:10' --

aabwvckd Ngày : 25/07/2022

-1;select pg_sleep(10); --

xkhnnltt Ngày : 25/07/2022

(select convert(int,CHAR(65)))

aabwvckd Ngày : 25/07/2022

-1);select pg_sleep(10); --

aabwvckd Ngày : 25/07/2022

1 waitfor delay '0:0:5' --

aabwvckd Ngày : 25/07/2022

oIeRj6f1'; waitfor delay '0:0:5' --

aabwvckd Ngày : 25/07/2022

UbFyNv5J'); waitfor delay '0:0:10' --

xkhnnltt Ngày : 25/07/2022

JyI=

aabwvckd Ngày : 25/07/2022

(select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/

aabwvckd Ngày : 25/07/2022

-1; waitfor delay '0:0:15' --

aabwvckd Ngày : 25/07/2022

-1); waitfor delay '0:0:5' --

aabwvckd Ngày : 25/07/2022

-1)); waitfor delay '0:0:5' --

aabwvckd Ngày : 25/07/2022

-1' OR 2+713-713-1=0+0+0+1 or 'IBNDrmro'='

aabwvckd Ngày : 25/07/2022

-1" OR 2+278-278-1=0+0+0+1 --

xkhnnltt Ngày : 25/07/2022

@@qFQAe

aabwvckd Ngày : 25/07/2022

if(now()=sysdate(),sleep(15),0)/*'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))OR'"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))OR"*/

aabwvckd Ngày : 25/07/2022

yoPMEc8C

aabwvckd Ngày : 25/07/2022

-1 OR 2+64-64-1=0+0+0+1 --

aabwvckd Ngày : 25/07/2022

-1 OR 2+979-979-1=0+0+0+1

aabwvckd Ngày : 25/07/2022

-1' OR 2+169-169-1=0+0+0+1 --

xkhnnltt Ngày : 25/07/2022

1

aabwvckd Ngày : 25/07/2022

1

xkhnnltt Ngày : 25/07/2022

1'"

aabwvckd Ngày : 25/07/2022

1

xkhnnltt Ngày : 25/07/2022

\

qexaiwsr Ngày : 25/07/2022

1