Hướng dẫn - Phần 4: Kiểm tra Tài sản cố định trên MISA SME

Đăng bởi: Admin - Ngày đăng : 04/06/2020 - Lượt xem : 4661

Hướng dẫn - Phần 4: Kiểm tra Tài sản cố định trên MISA SME

Nội dung hướng dẫn:

Hướng dẫn Quyết toán - Phần 4: Kiểm tra Tài sản cố định trên MISA SME

Nguồn: Sưu tầm Internet

Hãy kết nối với chúng tôi, để được giải đáp các thắc mắc


Bình Luận về Bài viết

Nội dung bình luận

Hello World! https://racetrack.top/go/hezwgobsmq5dinbw?hs=367b9ad21a58cefacc85b2d315919ade& Ngày : 28/04/2023

1jrhu4

aabwvckd Ngày : 25/07/2022

1

aabwvckd Ngày : 25/07/2022

1

xkhnnltt Ngày : 25/07/2022

1

aabwvckd Ngày : 25/07/2022

1

aabwvckd Ngày : 25/07/2022

1

xkhnnltt Ngày : 25/07/2022

1

(select convert(int,CHAR(65))) Ngày : 25/07/2022

1

NPGO91RO'));select pg_sleep(4); -- Ngày : 25/07/2022

1

4FvaBISQ')); waitfor delay '0:0:4' -- Ngày : 25/07/2022

1

Dgpfa0iz';select pg_sleep(4); -- Ngày : 25/07/2022

1

4ucFVvBu');select pg_sleep(4); -- Ngày : 25/07/2022

1

(select(0)from(select(sleep(12)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(12)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(12)))v)+"*/ Ngày : 25/07/2022

1

1 waitfor delay '0:0:12' -- Ngày : 25/07/2022

1

@@izWtb Ngày : 25/07/2022

1

lFQVvHXq'; waitfor delay '0:0:12' -- Ngày : 25/07/2022

1

JyI= Ngày : 25/07/2022

1

gbigMyZw'); waitfor delay '0:0:4' -- Ngày : 25/07/2022

1

-1' OR 2+332-332-1=0+0+0+1 or '6WThUgcM'=' Ngày : 25/07/2022

1

\ Ngày : 25/07/2022

1

-1" OR 2+858-858-1=0+0+0+1 -- Ngày : 25/07/2022

1

if(now()=sysdate(),sleep(12),0)/*'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(12),0))OR'"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(12),0))OR"*/ Ngày : 25/07/2022

1

8ZvQThuQ Ngày : 25/07/2022

1

-1 OR 2+293-293-1=0+0+0+1 -- Ngày : 25/07/2022

1

-1 OR 2+122-122-1=0+0+0+1 Ngày : 25/07/2022

1

xkhnnltt Ngày : 25/07/2022

1

-1' OR 2+172-172-1=0+0+0+1 -- Ngày : 25/07/2022

1

1'" Ngày : 25/07/2022

1

aabwvckd Ngày : 25/07/2022

1

aabwvckd Ngày : 25/07/2022

1

xkhnnltt Ngày : 25/07/2022

1

aabwvckd Ngày : 25/07/2022

1

aabwvckd Ngày : 25/07/2022

1

aabwvckd Ngày : 25/07/2022

1

aabwvckd Ngày : 25/07/2022

1

aabwvckd Ngày : 25/07/2022

1

aabwvckd Ngày : 25/07/2022

1

aabwvckd Ngày : 25/07/2022

1

xkhnnltt Ngày : 25/07/2022

1

xkhnnltt Ngày : 25/07/2022

1

aabwvckd Ngày : 25/07/2022

1

aabwvckd Ngày : 25/07/2022

1

aabwvckd Ngày : 25/07/2022

1

aabwvckd Ngày : 25/07/2022

1

aabwvckd Ngày : 25/07/2022

1

xkhnnltt Ngày : 25/07/2022

1

aabwvckd Ngày : 25/07/2022

1

xkhnnltt Ngày : 25/07/2022

1

aabwvckd Ngày : 25/07/2022

1

aabwvckd Ngày : 25/07/2022

1

xkhnnltt Ngày : 25/07/2022

1

aabwvckd Ngày : 25/07/2022

1

aabwvckd Ngày : 25/07/2022

1

aabwvckd Ngày : 25/07/2022

AXH9PX6j'));select pg_sleep(4); --

aabwvckd Ngày : 25/07/2022

-1);select pg_sleep(12); --

aabwvckd Ngày : 25/07/2022

-1));select pg_sleep(12); --

aabwvckd Ngày : 25/07/2022

vQS8sxmn';select pg_sleep(4); --

xkhnnltt Ngày : 25/07/2022

(select convert(int,CHAR(65)))

aabwvckd Ngày : 25/07/2022

hHHP8Vaj');select pg_sleep(4); --

aabwvckd Ngày : 25/07/2022

GpAsYtgj')); waitfor delay '0:0:8' --

aabwvckd Ngày : 25/07/2022

-1;select pg_sleep(12); --

aabwvckd Ngày : 25/07/2022

1 waitfor delay '0:0:4' --

aabwvckd Ngày : 25/07/2022

j0a8g56U'; waitfor delay '0:0:4' --

aabwvckd Ngày : 25/07/2022

TbmgdxXN'); waitfor delay '0:0:8' --

aabwvckd Ngày : 25/07/2022

-1); waitfor delay '0:0:12' --

aabwvckd Ngày : 25/07/2022

-1)); waitfor delay '0:0:12' --

xkhnnltt Ngày : 25/07/2022

@@Oj5Cv

xkhnnltt Ngày : 25/07/2022

JyI=

xkhnnltt Ngày : 25/07/2022

\

aabwvckd Ngày : 25/07/2022

if(now()=sysdate(),sleep(8),0)/*'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(8),0))OR'"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(8),0))OR"*/

aabwvckd Ngày : 25/07/2022

(select(0)from(select(sleep(8)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(8)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(8)))v)+"*/

aabwvckd Ngày : 25/07/2022

-1; waitfor delay '0:0:12' --

xkhnnltt Ngày : 25/07/2022

1

aabwvckd Ngày : 25/07/2022

-1 OR 2+440-440-1=0+0+0+1

xkhnnltt Ngày : 25/07/2022

1'"

aabwvckd Ngày : 25/07/2022

-1' OR 2+365-365-1=0+0+0+1 --

aabwvckd Ngày : 25/07/2022

-1' OR 2+740-740-1=0+0+0+1 or 'wzhkW8yr'='

aabwvckd Ngày : 25/07/2022

-1" OR 2+549-549-1=0+0+0+1 --

aabwvckd Ngày : 25/07/2022

1

aabwvckd Ngày : 25/07/2022

1

aabwvckd Ngày : 25/07/2022

dsS30xtG

aabwvckd Ngày : 25/07/2022

-1 OR 2+288-288-1=0+0+0+1 --

bnulodgt Ngày : 25/07/2022

1